علوم سوم راهنمایی
قالب وبلاگ

1)هورمون ________ راتخمدان ها تولید میکنند.(استروژن_تستوسترون)

ب)درمواد________تعداد بی شماری الکترون آزاد وجود دارد.(رسانا_نارسانا)

ج)درفرمول شیمیایی یک مولکول آب __________اتم هیدروژن موجوداست(1_2)

د)به تخلیه الکتریکی بین ابروزمین ________ میگویند(صاعقه_رعد وبرق)

2) پاسخ صحیح؟

A_کدام اجرام آسمانی تاحدی به گلوله برف گل آلود شبیه هستند؟

الف) دنباله دارها ب)شهاب سنگ ج) شهاب د)قمر

B_وسیله ی اندازه گیری مقاومت الکتریکی چیست؟

الف)ولت سنج ب)آمپرسنج ج)اهم سنج د)مولد جریان الکتریکی

C_کمبود کدام یک مواد باعث خمیدگی استخوان پا درکودکان میشود؟

الف) آهن و ید ب) سدیم و ید ج)نمک خوراکی د)کلسیم و فسفر

D_ کدام گزینه درباره ی منابه طبیعی نادرست است.

الف)منابع طبیعی،مواد خام موردنیاز انسان است

ب)همه ی منابع طبیعی تجدید شدنی هستند

ج)بعضی منابع طبیعی تجدید نشدنی هستند

د)محصولات دامی ازمنابع طبیعی تجدیدنشدنی هستند

غلط علمی را مشخص واصلاح کنید.

همه اسید ها مزه تلخ دارند وبا فلز ها واکنش میدهند(__________)

تولیدمثل رویشی نوعی تولیدمثل جنسی است که درآن جاندار اولیه یاقسمتی از پیکرش ،جاندار مشابه را ایجاد میکند.(_____________)

4)پاسخ کوتاه دهید.

منشاء گرمای خورشید؟

کدام هورمون باعث کاهش قندخون میشود؟

برای باردار کردن اجسام غیر فلزی از کدام روش استفاده میکنند؟

5) قسمت های اصلی نورون ها چیست؟

ب) انتقال پیام عصبی درنورون یک طرفه است یا دوطرفه؟

6)آیا افزایش ابعاد یک سلول که آب را جذب کرده رشد است؟دلیل آورید.

7)میله پلاستیکی را با پارچه پشمی مالش میدهیم

الف)نوع بار الکتریکی میله پلاستیکی وپارچه پشمی را پس از مالش مشخص کنید...........

ب)نیروی الکتریکی بین میله ی پلاستیکی و پارچه ی پشمی از نوع ربایشی است یا رانشی؟...........

8)معنی نظریه انتخاب طبیعی چیست؟

9)اگرلاستیک ماشین یا توپ را بیش از حد بادکنیم میترکد علت چیست؟

ازبین جانداران{خرگوش .عقاب .روباه و هویج}دوجاندار را انتخاب کرده و زنجیر غذایی زیر را تکمیل کنید.

عقاب<------..........<-----....................

(ب) (الف)

10)انواع لقاح را نام ببرید

11)موارد{کلاله.خامه وبساک}را در شکل مشخص کنید.

<شکل گل>

12)کار مفید ماشینی600ژول وکارداده شده به آن800ژول است بازه این ماشین چقدر است؟

13)یک قطعه فلز مکعبی به وزن40 نیوتن روی میز قرار دارد اگر مساحت زیر این مکعب 40سانتی متر مربع باشد فشار وارد بر میز از طرف مکعب چند نیوتن بر سانتی متر مربع می شود؟

(موفق باشید)

[ سه شنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ ] [ 15:39 ] [ فاطمه شاکری ] [ ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

این وبلاگ به منظور انتشار مطالب علوم سوم راهنمایی ساخته شده است امیدواریم لذت ببرید ونظریادتون نره
فاطمه شاکری دبیر رسمی علوم تجربی تهران


برچیزی که گذشت غم مخور وبه چیزی که پس از آن می آید لبخند بزن. (گابریل گارسیا مارکز)
امکانات وب
  • دانلود
  • قالب میهن بلاگ